01 april 2013

Playboy Magazine april 2013

JLab kwam voor in een 2013-artikel van april van Playboy Magzine waar het werd genoemd als een van de "Best Buds"